Säännöt

IPMS FINLAND - KANSAINVÄLINEN MUOVIMALLIKERHO r.y. 

1 §

Yhdistyksen nimi on IPMS Finland - Kansainvälinen Muovimallikerho r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoitus on harjoittaa tiedotustoimintaa muovipienoismalleista, antaa tietoja muovimallirakennussarjojen kokoonpanosta, modifikaatioista, maalauksesta, jne., julkaista puolueettomia arvosteluja muovimalleista ja harrastukseen oleellisesti liittyvistä tarvikkeista sekä toimittaa jäsenilleen harrastukseen liittyviä tarvikkeita omakustannushintaan. Yhdistys järjestää tilaisuuksia jäsenilleen ja muille asianharrastajille, joissa annetaan tietoja harrastukseen liittyvistä seikoista mm. esitelmin ja elokuvaesityksin. Taloudellisen asemansa turvaamiseksi yhdistys voi järjestää näyttelyitä, kilpailuja, huvitilaisuuksia, arpajaisia, rahankeräyksiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille. Yhdistys harjoittaa yhteistoimintaa Englannissa toimivan The International Plastic Modellers’ Societyn sekä muissa maissa toimivien muovimallikerhojen kanssa.

3 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen, jonka yhdistyksen hallitus kirjallisen anomuksen perusteella jäseneksi hyväksyy. Yhdistyksen jäsenistä on pidettävä jäsenluetteloa tai -kortistoa, johon merkitään kunkin jäsenen henkilötiedot ja kaikki häntä koskevat tarpeellisena pidetyt tiedot.

Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka on halukas jäsenmaksulla tukemaan yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen kokouksella on oikeus erottaa jäsen, jos tämän toiminta ei vastaa sääntöjen 2 §:ssä mainittuja tarkoitusperiä.

4 §

Yhdistyksen jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden syyskokous vahvistaa seuraavalle vuodelle. Jäsenten mahdollisista ylimääräisistä jäsenmaksuista päättää yhdistyksen kokous yhdistyksen hallituksen tekemän perustellun ehdotuksen nojalla.

5 §

Yhdistyksen hallituksen valitsee syyskokous kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä kaksi jäsentä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan lisäksi on kaksi muuta hallituksen jäsentä läsnä.

Hallituksen tehtävä on:

 1. ratkaista jäsenanomusten perusteella ketkä pääsevät jäseniksi
 2. tehdä aloitteita ja esityksiä, jotka se katsoo tarpeellisiksi yhdistyksen toiminnan edistämiseksi
 3. panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen tekemät päätökset
 4. huolehtia yhdistyksen taloudesta ja sen kirjanpidosta
 5. laatia ja viimeistään ennen helmikuun ensimmäistä päivää jättää yhdistyksen tilintarkastajille 
  tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta
 6. laatia syyskokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus seuraavaa kalenterivuotta 
  varten
 7. laatia vuosikertomus kevätkokoukselle
 8. muuten kaikin puolin huolehtia yhdistyksen asioista.

6 §

Tilintarkastajien tulee ennen helmikuun loppua antaa hallitukselle yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksesta.

7 §

Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja kukin erikseen.

8 §

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta: kevät- ja syyskokous. Kevätkokous on maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 3. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 4. valitaan hallitus seuraavaksi kalenterivuodeksi
 5. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varamiestä
 6. päätetään jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle
 7. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 8. käsitellään muita hallituksen ja yhdistyksen jäsenten esittämiä asioita ja tekemiä ehdotuksia

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 3. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 4. käsitellään vuosikertomus siihen liittyvine tilinpäätöksineen ja tilintarkastajien lausuntoineen ja vahvistetaan vuosikertomus ja tilinpäätös
 5. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto antaa aihetta
 6. käsitellään muita hallituksen ja yhdistyksen jäsenten esittämiä asioita ja tekemiä ehdotuksia

Yhdistyksen jäsen voi käyttää yhdistyksen kokouksissa asiamiestä antamalla tälle erikseen kutakin kokousta varten valtakirjan, kuitenkin siten, että kukin asiamies edustaa valtakirjoillaan enintään viittä jäsentä.
Jäsenten kevät- ja syyskokoukselle esittämät asiat on jätettävä kirjallisesti puheenjohtajalle vähintään 7 vrk ennen kokousta. Ylimääräinen kokous pidetään niin usein kuin yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo aiheelliseksi tai kun vähintään viisi jäsentä sitä kirjallisesti pyytävät ilmoitettua tarkoitusta varten. Kokousten lähemmän ajan ja paikan määrää hallitus.

9 §

Kokouskutsun antaa yhdistyksen hallitus vähintään 14 vuorokautta ennen aiottua kokouspäivämäärää.
Kutsu toimitetaan jäsenille postitse ja siinä on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat.
Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille samalla tavalla.

10 §

Yhdistyksen purkautuessa sen jäljellä olevat varat, sen jälkeen kun yhdistyksen velat on maksettu, on käytettävä vastaavaan toimintaan siten kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

11 §

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

 

Kokoukset

4.8.2020 IPMS-kokous, Helsinki

Kesäkokous

Bierhaus Köln, Torikatu 3 00700 Helsinki, Malmin keskusta
kello 18:00-

18.8.2020 IPMS-kokous, Helsinki

Kesäkokous

Bierhaus Köln, Torikatu 3 00700 Helsinki, Malmin keskusta
kello 18:00-

1.9.2020 IPMS-kokous, Helsinki

Aihe ilmoitetaan myöhemmin

HUOM! Uusi kokouspaikka:

Malmin toimintakeskus, Kirkonkyläntie 2, 00700 Helsinki
kello 18:00-20:00

15.9.2020 IPMS-kokous, Helsinki

Aihe ilmoitetaan myöhemmin

HUOM! Uusi kokouspaikka:

Malmin toimintakeskus, Kirkonkyläntie 2, 00700 Helsinki
kello 18:00-20:00

29.9.2020 IPMS-kokous, Helsinki

Aihe ilmoitetaan myöhemmin

HUOM! Uusi kokouspaikka:

Malmin toimintakeskus, Kirkonkyläntie 2, 00700 Helsinki
kello 18:00-20:00

13.10.2020 IPMS-kokous, Helsinki

Aihe ilmoitetaan myöhemmin

HUOM! Uusi kokouspaikka:

Malmin toimintakeskus, Kirkonkyläntie 2, 00700 Helsinki
kello 18:00-20:00

Ajankohtaista & Tapahtumat

Hyvää uutta vuotta 2020!

Muutama tiedotusasia näin heti vuoden alkuun:

1. Muistathan maksaa jäsenmaksun vuodelle 2020, jotta mm. saat Mallari-lehden jatkossakin keskeytyksettä postilaatikkoosi. Jäsenmaksu vuodelle 2020 on 30 euroa (yli 18v. täyttäneet) ja 10 euroa alle 18-vuotiailta. Tilitiedot löydät täältä: https://ipms.fi/yhdistys/yhteystiedot.html
Laitathan maksun yhteydessä viesti-kenttään nimesi ja tiedon, että maksat vuoden 2020 jäsenmaksun. Näin saamme käsiteltyä maksusi nopeimmin.

2. Jos osoitteesi on muuttunut, ilmoita uusi osoitteesi meille mahdollisimman pian, jotta Mallari-lehti löytää tiensä sinulle jatkossakin. Osoitteenmuutos hoituu helpoiten täyttämällä https://ipms.fi/ sivun alalaidassa oleva yhteystietolomake.

3. Helsingin kokouspaikka on muuttunut! Tiistaina 7.1.2020 alkaen kokoustamme uudessa paikassa osoitteessa:

Asukastalo Malmin toimintakeskus
Kirkonkyläntie 2, 00700 Helsinki

Sisäänkäynti tapahtuu talon kaarevassa osassa olevasta ovesta (toinen ovi vasemmalta), joka on Kirkonkyläntien puolella, ei siis tuosta kartan osoittamasta mustasta pisteestä!

Karttalinkki:
https://palvelukartta.hel.fi/unit/1563

Kaikki vuoden 2020 Helsingin kokoukset pidetään tässä paikassa.

Kokouspaikka on olohuoneen tyyppinen tila, jossa on sohvien ja nojatuolien lisäksi suuri pöytä tuoleineen.

Joidenkin kokousiltojen yhteydessä tullaan pitämään malliklinikkaa, jossa on jokin teema mallinrakennukseen liittyen. Näistä ilmoitetaan erikseen. Seuraathan ipms.fi -nettisivuja!Nähdään kokouksissa ja tapahtumissa!

Laura Lahtivirta
puheenjohtaja

Kesäkokoukset 2020 350x350

 

Kesäkokoukset 2020, Helsinki

 

Kesä lähestyy kovaa vauhtia! Harmiksi kevään kaikki kokoukset peruuntuvat vallitsevien olosuhteiden pakosta. Varsinaiset IPMS-kokoukset jatkuvat syksyllä Asukastalo Malmin toimintakeskuksella, olettaen että vallitseva tilanne sallii tämän.

 

Kesän epäviralliset kokoontumiset ovat olosuhteet huomioon ottaen mahdollisia Bierhaus Kölnissä, Torikatu 3, 00700 Helsinki, Malmin keskusta. Jokainen harkitsee itse mahdollisen osallistumisensa kesäkokouksiin. Tämänhetkisen tiedon mukaan ravintolat aukeaisivat 1.6.

Ota yhteyttä

Voit lähettää lomakkeella kysymyksiä pienoismallailusta, ehdottaa tapahtumaa tai antaa vinkin pienoismallailluun liittyvästä uutisesta.

Lomake

Täytä nimi.
Tarkista sähköpostiosoite.
Tarkista
Tarkista